candling دندان ایرانی سرگرمی سرگرمی

candling: دندان ایرانی سرگرمی سرگرمی بیا تو بخندیم کارتون منتخب روز

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی رشد ۶۳ درصدی معاملات مسکن در منطقه ۱ پایتخت کشور عزیزمان ایران

آمارها حاکی از آن است با وجودی که سهم منطقه ۱ از کل معاملات مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تنها ۱.۵ درصد است در مهرماه تعداد قراردادهای خرید و فروش در این م

رشد ۶۳ درصدی معاملات مسکن در منطقه ۱ پایتخت کشور عزیزمان ایران

رشد ۶۳ درصدی معاملات مسکن در منطقه ۱ تهران

عبارات مهم : ایران

آمارها حاکی از آن است با وجودی که سهم منطقه ۱ از کل معاملات مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تنها ۱.۵ درصد است در مهرماه تعداد قراردادهای خرید و فروش در این منطقه ۶۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل زیاد کردن یافته هست.

به گزارش ایسنا، مروری بر اوضاع بازار مسکن در مهرماه امسال که به وسیله وزارت راه و شهرسازی انتشار یافته نشان می دهد در بین مناطق شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بالاترین قیمت به منطقه ۱ با میانگین ۱۰ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان در هر متر مربع، کمترین قیمت به منطقه ۱۸ با متری ۲ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان و بیشترین رشد قیمت مربوط به منطقه ۲۲ با میانگین قیمت متری ۴ میلیون و ۱۳۸ هزار تومان و ۱۴.۵ درصد رشد نسبت به پارسال مربوط می شود. کمترین میزان رشد را هم منطقه ۱۲ داشته که با قیت ۳ میلیون و ۲۱ هزار تومان، تنها ۲.۶ درصد نسبت به پارسال رشد قیمت را تجربه کرده است.

رشد ۶۳ درصدی معاملات مسکن در منطقه ۱ پایتخت کشور عزیزمان ایران

بیشترین تعداد معاملات در بین مناطق شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را نیز منطقه ۵ با ۱۷.۳ درصد و کمترین تعداد را منطقه ۱۹ با ۰.۹ درصد از کل معاملات داشته اند. بیشترین رشد تعداد معاملات را هم منطقه ۱ با سهم ۱.۵ درصد و ۶۳.۱ درصد زیاد کردن و کمترین رشد معاملات را منطقه ۱۷ با رشد منفی ۶.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن خود کرده اند.

پیشتازی واحدهای کمتر از ۱۰۰ متر در معاملات

از سوی دیگر واحدهای کمتر از ۱۰۰ متر مربع ۷۲.۸ درصد و واحدهای بالای ۱۰۰ متر ۲۷.۲ درصد از کل معاملات را به خود تخصیص داده شده است داده اند. در این بین بیشترین سهم مربوط به واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع و کمترین سهم به واحدهای کمتر از ۳۰ متر با ۰.۱ درصد از کل معاملات مربوط می شود.

آمارها حاکی از آن است با وجودی که سهم منطقه ۱ از کل معاملات مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تنها ۱.۵ درصد است در مهرماه تعداد قراردادهای خرید و فروش در این م

از نظر قیمت هر متر مربع نیز واحدهای دارای دامنه قیمتی پنج میلیون تومان به اوج ۳۹.۵ درصد و واحدهای دارای ارزش کمتر از پنج میلیون تومان در هر متر مربع ۶۰.۵ درصد از کل معاملات را به خود تخصیص داده شده است دادند. بیشترین سهم بر اساس این شاخص مربوط به واحدهای ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان با ۱۱.۳ درصد از کل معاملات مربوط می شود. بیشترین رشد تعداد معاملات را هم واحدهای دارای متری ۷.۵ تا ۸ میلیون تومان داشته که فروش آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۵ درصد زیاد کردن داشته و کمترین میزان رشد معاملات هم مربوط به واحدهای ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان با رشد منفی ۱۶ درصد بوده که البته رشد میانگین قیمت مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران می تواند علت این کم کردن باشد.

هم چنین درخصوص عمر بنا نیز کماکان واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۵.۹ درصد بیشترین فروش داشته اند که البته سهم این واحدها از کل معاملات ۵.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کم کردن یافته هست. در برابر سهم واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال و نیز ۲۰ سال که به ترتیب ۱۲.۶ و ۹.۳ درصد از کل معاملات را به خود تخصیص داده شده است می دهند به ترتیب ۴.۴ و ۱.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل زیاد کردن یافته است.

افزایش ۳۶ درصدی معاملات شهر تهران

رشد ۶۳ درصدی معاملات مسکن در منطقه ۱ پایتخت کشور عزیزمان ایران

تعداد کل معاملات مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مهرماه امسال نیز ۱۴ هزار و ۱۹۵ واحد بوده که نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد کم کردن و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶.۱ درصد زیاد کردن داشته است.

متوسط قیمت مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز در مهرماه ۴.۷۲ میلیون تومان اعلام شده است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۳ درصد زیاد کردن نشان می دهد.

آمارها حاکی از آن است با وجودی که سهم منطقه ۱ از کل معاملات مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تنها ۱.۵ درصد است در مهرماه تعداد قراردادهای خرید و فروش در این م

واژه های کلیدی: ایران | میلیون | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz