candling دندان ایرانی سرگرمی سرگرمی

candling: دندان ایرانی سرگرمی سرگرمی بیا تو بخندیم کارتون منتخب روز

گت بلاگز عکس خبری چهار راه دکترها

پزشکان در زابل مثل صنوف دیگر، یک محله و منطقه دارند. آنها بخشی از شهر زابل را قرق کرده اند و به بیماران خدمت می کنند. تقاطع خیابان بعثت و خیابان امام خمینی(ره)

چهار راه دکترها

چهار راه دکترها

عبارات مهم : پزشکی

پزشکان در زابل مثل صنوف دیگر، یک محله و منطقه دارند. آنها بخشی از شهر زابل را قرق کرده اند و به بیماران خدمت می کنند. تقاطع خیابان بعثت و خیابان امام خمینی(ره) در میان اهالی شهر زابل به چهارراه دکترها مشهورتر هست. در این چهارراه تابلوهای مطلب دندان دکتر و جراح و دکتر عمومی لابه لای تابلوی میوه فروش ها و بقالی ها و تعمیرکاران گم شده است هست. رهگذران سخت می توانند از میان این همه تابلو و خطوط درهم و شلختگی شهری و از میان همه ساختمانهایی که دهها کاربری دیگر هم دارد تابلوی یک دکتر را تشخیص دهند. در این چهارراه همه چیز در هم هست. پزشکان در کنار مکانیک ها و جراحان در کنار دمپایی فروش ها کار می کند. بیرون در مطب ها، بیماران صف های طولانی تشکیل می دهند و ساعتها وقت تلف می کنند تا پزشکی به مطب بیاید. با این وجود بعد از آمدن هر دکتر صف های طولانی خیلی سریع کوتاه می شود. تنها همین صفهای طولانی و مردم ناخوش احوال در انتظار است که موجب تفاوت میان این ساختمان با ساختمان کناری اش می شود.

چهار راه دکترها

پزشکان در زابل مثل صنوف دیگر، یک محله و منطقه دارند. آنها بخشی از شهر زابل را قرق کرده اند و به بیماران خدمت می کنند. تقاطع خیابان بعثت و خیابان امام خمینی(ره)

چهار راه دکترها

پزشکان در زابل مثل صنوف دیگر، یک محله و منطقه دارند. آنها بخشی از شهر زابل را قرق کرده اند و به بیماران خدمت می کنند. تقاطع خیابان بعثت و خیابان امام خمینی(ره)

چهار راه دکترها

مهر

واژه های کلیدی: پزشکی | پزشکان | خیابان | ساختمان | عکس خبری

چهار راه دکترها

چهار راه دکترها

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz